İletişim

Adres:: Alemdar Mah. Güzel Sanatlar Sok. No:2 Cağaloğlu Fatih, İstanbul

Mersis Numarası: 0734063566500016

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: repar@hs03.kep.tr

Kayıtlı Olunan Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr)

Telefon: 0212 514 05 71

Faks:

E-Posta: info@kitapbulut.com